ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Shipping Info


Shipping Methods And Shipping Cost

Greece Delivery:
Free of charge by ACS Courier. 1-5 working days.

Cyprus Delivery:
10€ shipping on orders up to 194€ by ELTA Registered Mail.
For orders over 195€ shipping is free. 5-9 working days.

Rest of World Delivery:
15€ shipping on orders up to 194€ by ELTA Registered Mail.
For orders over 195€ shipping is free. 5-14 working days.

All the parcels have a tracking number. You will receive the tracking number via email as soon as your order has been dispatched.
For orders delivered in Greece, if you entry your cell-number when you place your order, you will receive an sms from ACS when your parcel arrives.
For all international orders sent with ELTA Registered Mail, you can track your parcel at https://www.elta.gr/en-us/personal/tracktrace.aspx by entering the tracking number.

Taxes - Duties

Delivery within the E.U. is not subject to duties or any additional taxes. However, if you are a customer from a non-E.U. country you may be asked to pay further duties at customs control. We have no control over possible additional charges or inspections.

-----------------------------------------

Τρόποι Αποστολής & Κόστος Αποστολής

Ελλάδα:
Τα μεταφορικά είναι δωρεάν με ACS Courier. 1-5 εργάσιμες ημέρες.

Κύπρος:
10€ μεταφορικά για παραγγελίες έως 194€, με ΕΛΤΑ Α’ Προτεραιότητας.
Για παραγγελίες άνω των 195€, τα μεταφορικά είναι δωρεάν. 5-9 εργάσιμες ημέρες.

Υπόλοιπες χώρες:
15€ μεταφορικά για παραγγελίες έως 194€, με ΕΛΤΑ Α’ Προτεραιότητας.
Για παραγγελίες άνω των 195€, τα μεταφορικά είναι δωρεάν. 5-14 εργάσιμες ημέρες.

Όλες οι αποστολές συνοδεύονται με κωδικό δέματος. Τον κωδικό σας τον στέλνουμε με email με το που σταλεί η παραγγελία.
Για παραγγελίες από την Ελλάδα, αν εισάγεται τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, κατά την παραγγελία σας, θα λάβετε ειδοποιητικό sms από την ACS, όταν φτάσει το δέμα σας.
Για όλες τις διεθνείς αποστολές, οι οποίες γίνονται με ΕΛΤΑ Α’ Προτεραιότητας, μπορείτε να εντοπίσετε την αποστολή με τον κωδικό της, στο σύνδεσμο https://www.elta.gr/en-us/personal/tracktrace.aspx

 Φόροι - Τέλη

Η παράδοση εντός της E.E. δεν υπόκειται σε δασμούς ή τυχόν πρόσθετους φόρους. Ωστόσο, εάν είστε ένας πελάτης από χώρα εκτός E.E., μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε νέους δασμούς σε τελωνειακό έλεγχο. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις ή επιθεωρήσεις.